¿Dónde estamos?
Rúa Cidade de Viveiro, 1
Esc. 1, Entlo C.
27800, Vilalba - Lugo
Nuestro Horario
Lunes a Viernes
Mañanas: 10:00h a 14:30h
Tardes: 17:00h a 19:30h

Axudas económicas

Opta agora a unha delas

Axudas actuais para a transformación dixital do teu negocio

As axudas económicas é un dos grandes cabalos de batalla das pequenas e medianas empresas. Logralas non soe resultar sinxelo, pero en EQUOS, Agencia Dixital axudámosche a conseguir calqueira das subvencións actuais de transformación dixital para a túa empresa. A continuación podes ver que subvencións están activas actualmente. Se algunha delas encaixa no que necesitas, ponte en contacto con nós inmediatamente.

Ata o 13 de agosto de 2021

Bono das persoas autónomas

Programa de axudas da Xunta de Galicia a persoas autónomas, sociedades de calquera clase e comunidades de bens.

Finalidade

Apoiar ós autónomos galegos para a mellora da competitividade da actividade empresarial.

Beneficiarios

As persoas traballadoras autónomas e as sociedades de caqueira clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia.

Tipo de axuda

Subvención directa a fondo perdido, con compromiso de 24 meses na actividade profesional/empresarial.

Presentación

Dende o 13 de xullo de 2021 ata o 12 de agosto de 2021.

Cuantía económica

Ata un 80% dos gastos subvencionables, máximo 3000,00€.

Que me poden subvencionar?

Actuacións subvencionables

Liña 1: mellora da competitividade a través dos seguintes servizos
 • Investigación de mercado.
 • Plan de márketing
 • Plan de comunicación do negocio.
 • Plan estratéxico do negocio.
 • Plan de crecemento: constitución da sociedade.
 • Plan de reorientación do negocio.
 • Plan de transformación dixital.
 • Plan de refinanciamento.

Tamén se poderán subvencionar outros estudos e plans que teñan como fin aumentar a competitividade da empresa.

Así mesmo, poderá ser computable como gasto subvencionable o pagamento do importe do cofinanciamento privado dos servizos contratados co Igape a través do programa Re-Acciona na súa convocatoria para o exercicio de 2021 e sucesivas por parte das persoas traballadoras autónomas.

Liña 2: mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos
 • Compra de maquinaria.
 • Compra de útiles e ferramentas.
 • Reforma do local do negocio.
 • Equipamentos informáticos.
 • Rótulos.
 • Aplicacións informáticas e páxinas web.
 • Creación do logotipo do negocio.
 • Mobiliario.

¿Queres esta axuda económica?

¡Contáctanos agora!

  Ata o 30 de setembro do 2021

  Proxetos de dixitalización frente á situación provocada por o COVID-19

  Finalidade

  Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada pola COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais.

  Beneficiarios

  As entidades con centro de traballo en Galicia.

  Tipo de axuda

  Subvención directa a fondo perdido que se poderá solicitar unha única vez.

  Presentación

  Dende o 10 de xullo do 2021 ó 30 de setembro do 2021.

  Cuantía económica

  Os proxetos deberán estar comprendidos entre os 1.500 € e os 12.000 € de gasto subvencionable, suxeitos aos límites entre partidas.

  Que me poden subvencionar?

  Actuacións subvencionables

  Gastos subvencionables
  • Sistemas de control de presenza: cámaras, sensores, sistemas de check-in/check-out.
  • Sistemas de control de capacidade: cámaras, sensores, sistemas en liña sobre catálogo diario (xestión de citas), xestión de colas.
  • Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseiras.
  • Sistemas de control de normas de calidada COVID-19.
  • Sistemas e aplicacións de xestión baseados en Low code automation.
  • Sistemas de catálogos diarios efémeros; sistemas de xestión de pedidos efémeros, notas de pedimento.
  • Sistemas de cartelaría electrónica para mensaxes a clientela e de emisión de contidos en xeral.
  • Sistemas de notificación en móbil; sistemas de xestión de contidos electrónicos para hostalaría (menús, cartas …).
  • Sistemas de balizas.
  • Automatización de procesos regulados, tarefas reguladas, pasos regulados pola COVID-19.
  • Adaptación da presenza na internet para o efecto da COVID-19, mediante elementos como bots de conversación autónoma, integración de sistemas de comercio básicos, mellora do catálogo de produtos, solucións de atención remota, sistemas pick and go (compra en móbil e recollida en tenda) e outros similares.
  • Solucións de conectividade e incorporación do teletraballo.
  • Solucións de mellora da ciberseguridade.
  • De maneira excepcional, outros que poidan axudar á dita adaptación, o cal se motivará na resolución de concesión.

  ¿Queres esta axuda económica?

  ¡Contáctanos agora!